You are here:  >>> Gemeenten  >>> Gestel 

Gestel

De vroeg – Gothische St. Lambertuskerk te Gestel., met vierkante toren en transept uit de 15de eeuw met verder opgetrokken koor uit de 16de eeuw, in bak - en zandsteen. De marmeren zijaltaren zijn afkomstig uit het Kartuizersklooster van Lier. Ook het triomfkruis 18de eeuw en vier terracottabeelden 17 de eeuw zijn van Lierse herkomst.
Rondom de kerk heeft men een goed bewaard kerkhof. Een mooi ijzeren hek met onder meer het symbool van de gerechtigheid geeft toegang tot enkele opvallende grafmonumenten.

Op het kerkplein de
zuilvormige schandpaal te Gestel, die opgericht is in 1799.Verder ook de pastorie van 1869-1875, ze vormt met de omgeving een harmonisch geheel. Het is een dubbelhuis onder zadeldak met voortuintje omgeven door een ijzeren hek. Als openbaar gebouw rest nog het voormalig eclectisch gemeentehuis van 1891 met het wapenschild van Gestel

Het kasteel van Gestel (Gestelhof) in Renaissancestijl gebouwd, alsook de inkompoort, de bij de inkompoort aansluitende remises en de oude kasteelhoeve met vierkante toegangstoren. Het kasteel werd opgericht in 1562 in opdracht van Pieter Van den Dale, heer van Gestel.

- Het geheel gevormd door het kasteel van Gestel, het park, de toegangsdreven, de vijvers en de “Witte Hoeve”, die dateert uit de jaren 1924-1930 het complex werd opgetrokken in neotraditionele stijl.