You are here:  >>> Code 

Aandacht voor ...

 

Iedereen houdt van privacy ...

Wandelen of fietsen op het Vlaams platteland gebeurt in den regel op iemands woon- of werkplek. Een beetje privacy is elke Vlaming van harte gegund. Respecteer daarom opritten, tuinhekken en - afsluitingen, hagen en houtkanten. Dat leuke huisje is iemands 'thuis' .Ook een landbouwbedrijf staat niet zomaar open voor het publiek. Indien u graag een bezoek wenst kan dit op een Kijkboerderij (zie www.landelijkegilden.be). Heb eerbied voor het bezit van anderen.

 

Respecteer omheiningen ...Omheiningen zijn geplaatst met een doel. Rondom een woning of een erf is het de bedoeling de eigendom te markeren maar vaak ook een middel om kleine kinderen te beschermen.

In landbouwgebied of nabij een boerderij om de dieren samen te houden en ook weg van de openbare weg. Een loslopend dier kan schade of veel leed veroorzaken. Voor de landbouwer is dit bovendien een zwaar economisch verlies.

Respecteer omheiningen en maak het zo voor iedereen een beetje veiliger!

 

Gun het platteland zijn eigen levensritme ...Een appeltje, vers van de boom, een aardbei recht van het veld. Bijzonder verleidelijk tijdens een heerlijke wandeling of fietstocht. Hieraan toegeven is ingrijpen in iemands werk of inkomen. Wie weet hoeveel er vernietigd is voor u die ene aardbeistruik of appelboom heeft bereikt? Misschien toch eens aanbellen of de fruitteler niet aan huis verkoopt?

Graanakkers of maïsvelden zijn geen openbare toiletten.

 

Hou het rustig, lawaai hebben we al genoeg ...

Rust en stilte zijn schaars. U zoekt die toch ook op het platteland, in het bos of het natuurgebied? Laat radio's thuis. Andere lawaaimakers zoals toeters, ratels en bellen legt u tijdelijk het zwijgen op. Ook de menselijke stem, zeker wanneer het om grote groepen gaat, kan heel wat decibels produceren. Misschien hier even aan denken wanneer het verlangen rijst om een vreugdezang aan te heffen of een commando te geven.

 

Kijken mag, aankomen niet ...Een appeltje, vers van de boom, een aardbei recht van het veld. Bijzonder verleidelijk tijdens een heerlijke wandeling of fietstocht. Hieraan toegeven is ingrijpen in iemands werk of inkomen. Wie weet hoeveel er vernietigd is voor u die ene aardbeistruik of appelboom heeft bereikt? Misschien toch eens aanbellen of de fruitteler niet aan huis verkoopt?

Graanakkers of maïsvelden zijn geen openbare toiletten.

 

Ook dieren houden van tact ...Koeien, paarden, schapen en ander kleinvee hebben ook emoties. Het is voor niets nodig hen op stang te jagen. Integendeel, zowel het dier als de ophitser kunnen risico lopen.

Plaag geen dieren of schrik ze niet op door de hond er op los te laten. Laat vogelnesten met rust.

 

Honden horen aan de ...Dit is de meest zekere manier om meester te blijven over het dier. Een opspringende of blaffende hond kan zowel voor dieren als mensen, en vooral kleine kinderen, angstaanjagend zijn. Niemand kan vooraf met zekerheid voorspellen hoe mens en dier zullen reageren.

 

Afval hoort in de afvalbak of nemen we terug meeWerp geen afval in de bermen, op velden en weiden, in de boskanten. Plastic, blik en aluminiumfolie vervuilen het milieu. Dieren, in het bijzonder runderen en kleinvee, kunnen flink ziek worden van het eten van plastic of scherpe voorwerpen zoals glas of metaal. Scherpe, metalen voorwerpen zoals blikjes kunnen landbouwmachines ernstig beschadigen.

 

Planten en bloemen hebben onze zorg nodig ...Ontkiemende' gewassen, bomen in bloesem, jonge bosaanplant, zijn bijzonder kwetsbaar. Loop of fiets er gewoon voorzichtig rond. Ga niet dollen door het maïsveld of in het graan. Een zeldzaam plantje of bloemetje plukken voor het plakboek thuis is een verlies voor de natuur. Een tak afbreken of inkervingen maken, is een boom verwonden. Ga zorgzaam om met bloemen en planten.

 

Parkeer op de juiste plaats ...Wagens horen thuis op de voorziene parkeerplaatsen, bijvoorbeeld in de dorpskom. Laat op- en inritten vrij. Zo bespaart u de bewoners veel ellende. Hou er rekening mee dat grote landbouwvoertuigen ook het pad of de weg kunnen kruisen.

 

Liever langzaam. Pas uw snelheid aan ...Verschillende snelheden kruisen de paden en buurtwegen op het platteland. Uit een tuinhekje kan plots een kind het pad oversteken. Fietsers zijn sneller dan wandelaars met buggy's. Landbouwvoertuigen zijn groot en traag wendbaar. Hou het daarom bij langzaam verkeer en volg steeds de wegcode.

 

Volg de gids ...De meeste wandelingen of fietsroutes volgen een uitgekiend parcours dat we kunnen herkennen aan wegaanduidingen of kunnen volgen via kaarten of gidsen. Gebruik enkel de aangegeven paden. De inrichters leverden deze inspanning om u op een veilige en voor iedereen aanvaardbare manier langs de mooiste plekjes te loodsen. Verbodsborden hebben zin. Ze zijn er om u of om de aanwezige fauna en flora te beschermen. Luister naar de instructies van uw gids of begeleider.

 

Met een glimlach kom je altijd verder ...De plattelandsbewoners zijn blij met een vriendelijk woord of een hoffelijk gebaar. U bent bij hen te gast!

 

Bedankt, en geniet maar van t’platteland.